Publicaties

Poorten van Kennis

Kabbalah – Poorten van Kennis
Gila Gerzon


Poorten van Kennis is een veelomvattende kabbalistische studie waarin de basistheorie van deze traditie uiteengezet wordt en waarin wordt ingegaan op de spirituele ervaringen die het praktiseren van kabbalah oproept. Afwisselend komen aan bod: de geschiedenis van de kabbalistische traditie, haar literatuur en de kabbalistische metafysica, meditatiemethodes die door de eeuwen heen zijn toegepast, praktische levensboomoefeningen en de persoonlijke ervaringen van hedendaagse kabbalisten.
Beginners zullen in deze tekst een verhelderende uiteenzetting vinden van de levensboom en zijn grondbeginselen; de meer ervaren beoefenaars aanwijzingen en wegwijzers voor hun verdere ontwikkeling.
Aantal pagina’s 784
ISBN 9789048442904
Verkoop prijs: € 39, 95, exc. portokosten

Te verkrijgen via:
T: 03554 23239
E: info@kabbalah.nl


Harvest from the tree of life

Harvest from the Tree of Life
Toledano School of Kabbalah

Harvest from the Tree of Life is a compilation of essays and reflections written by students of the kabbalist, writer and teacher Z’ev ben Shimon Halevi, honouring his many years of teaching in the Netherlands and Belgium. The book includes short reflections on a principle inspired by Halevi’s work and longer essays that, besides the classical kabbalistic topics, show how kabbalah can be applied to biology, psychology, literature, biblical study and philosophy.

Harvest from the Tree of Life can be acquired via:
T: 31(0)35 54 23 239
E: ohm-shalom@hetnet.nl

Costs : € 25, excl. porto
Can be paid through PayPal