Over Gila

Gila (1953) is Nederlands-Israëlisch. Ze heeft kabbalah gestudeerd met Z’ev ben Shimon Halevi en een netwerk voor kabbalah-studie opgezet. Ze is de auteur van ‘Kabbalah, Poorten van Kennis’ en redactrice van ‘Harvest from the Tree of Life’. Het onderricht in Gila’s groepen sluit aan bij de Toledano School waar kabbalah wordt onderwezen in hedendaagse termen. De deelnemers aan deze groepen kunnen uit alle culturele en religieuze achtergronden komen. Verder legt Gila het accent op het meditatief integreren van de kabbalistische beginselen opdat ze een levend groeiproces kunnen ondersteunen.