Aur Tiferet

Kabbalah is een mystieke traditie, ze richt je aandacht op het Goddelijke. Ze is een esoterische scholing, ze helpt je innerlijke mysteriën doorgronden. Ze heeft wortels in het Jodendom en haar metafysica wordt deels weergegeven door Hebreeuwse woorden en Bijbelse metaforen. De boodschap van kabbalah echter reikt voorbij de religieuze vormen, ze reikt naar het transpersoonlijke niveau, de archetypische wortels, de universele spiritualiteit en het Goddelijke Licht. Kabbalah biedt je diepwerkende contemplatiemethoden waarmee je alle bewustzijnsniveaus en -toestanden kunt verkennen en wijsheid kunt ontvangen.

De uitdrukking Aur Tiferet verwijst naar waar het in kabbalah om gaat. Het Hebreeuwse woord aur betekent licht en verwijst naar onbegrensde Licht, eindeloze, gave en stralende Bewustzijn. Ein Sof Aur, Licht Zonder Einde, is de dragende grond van het bestaan. Het bestaat voortdurend, voorbij alles en in alles. Aur is één. Het is niet het licht van de dualiteit dat, zoals het goede en het kwade dit doen, met duisternis polariseert. Het is het Licht dat aan licht en duisternis voorafgaand is. Het woord tiferet, dat schoonheid, schitterende glans en eer betekent, is in kabbalah een aanduiding voor het ware zelf, het evenwichtige centrum in jezelf, je authenticiteit en je integriteit. Samengebracht betekenen de twee woorden ‘licht van het zelf’. Ze verbinden je individuele bestaan met het Absolute.