nieuwe_website003001.gif
2018

Dinsdagavonden in Baarn

Zoals ieder jaar vindt in Baarn op dinsdagavond, een keer per twee weken, de Aur Tiferet groep plaats. Deze groep is bedoeld voor ervaren kabbalisten, voor degenen die aan Gila’s andere workshops hebben deelgenomen en die de basistheorie van kabbalah kennen. Momenteel is het studieonderwerp ‘de overlapping tussen de sefirot van de middenzuil op de Jakobsladder’, afgewisseld met bijeenkomsten gericht op tiferet en een terugkerende Ladder-meditatie.

4 Kabbalah-Workshops in Amsterdam in 2018
De Interactie met het Hogere Zelf

In 2018 zullen de workshops in Amsterdam de lijn volgen die is neergezet gedurende de boekpresentatie op 13-01-18 en zullen uitgaan van hoofdstukken in het boek Kabbalah - Poorten van Kennis. Het werken met het boek maakt het mogelijk dat jij, als deelnemer/ster, je op een workshopthema kunt voorbereiden en dat je suggesties uit het boek kunt gebruiken om je ervaringen gedurende de workshop goed te kunnen verwerken. Dit traject zal de relatie binah-chohmah in jou verbeteren, de bezinning wordt verbonden met inspiratie en deze inspiratie wordt vervolgens bewust geïntegreerd.
Workshop 17-02-18
Gedurende deze eerste workshop zullen we ons richten op stilte als de kracht die de voorwaarde is voor elke spirituele ervaring. We zullen onze visie op stilte en onze relatie met stilte vanuit verschillende invalshoeken benaderen: de relatie tussen het dagelijkse en het hogere bewustzijn, de concentratie en andere basisaspecten van het mediteren, en het werken met de levensboom als spiegel die je de weg naar je innerlijke stilte wijst. Om je hierop voor te bereiden kun je de volgende teksten in Poorten van Kennis lezen: de tekst over de letter alef op p. 61-62 en hoofdstuk V.1 -1, Hitbodedut, Basisaspecten van het Mediteren, inclusief het verhaal op p. 391

Workshop 21-04-18
Gedurende deze workshop zullen we de reismeditatie doen die in hoofdstuk III. 1 -3 Innerlijke Reis: de Vier Werelden Verkennen, op p. 218-231 van Poorten van Kennis wordt beschreven. Het maken van de reis geeft toegang tot chochmah-inspiratie. Vervolgens zullen de suggesties worden gebruikt die in de andere hoofdstukken van deel III worden gegeven om de ervaringen die in de meditatie zijn opgedaan bewust toe te laten en helder te begrijpen.

Workshop 06-10-18
Deze bijeenkomst gaat over het thema ‘begeleiding’. Hierover kun je lezen in de volgende hoofdstukken: III. 6. -1 Begeleiding Ontvangen, VII. 7. -1, Hashgachah en VII. 7. -2 Individuele Begeleiding op pagina’s 672-679.

Workshop 24-11-18

Gedurende deze bijeenkomst richten we ons op transformatie en heling. We houden rekening met de schaduwkant van het leven en beoefenen tikun, een meditatie gericht op zelfcorrectie. Dit wordt gevolgd door een Shechinah-compassiemeditatie. Zie in Poorten van Kennis, hoofdstuk V. 3 -1, Tikun-meditatie, op pagina’s 413-417, en hoofdstuk V. 7. -1., De Shechinah van Compassie, op pagina’s 469-479

Workshop ‘Mijn Kabbalah’, 15-09-18, in Baarn
Meerdere leden van de Aur Tiferet groep nemen deze dag voor hun rekening en laten zien wat hun bezig houdt. Het wordt een rijke dag met een ritueel, meerdere presentaties en esoterisch geïnspireerde kunst.
Gila zal de dag openen en afronden. Kabbalisten uit andere groepen zijn welkom.


T: 03554 23239 E: ohm-shalom@hetnet.nl

Vier Ochtendbijeenkomsten

Deze ochtendbijeenkomsten hebben een open karakter. De bespreking van de kabbalistische metafysica komt voort uit de vragen van de deelnemers. Deze opzet dient zowel de interesse van beginners die zich de kabbalistische theorie eigen willen maken als die van meer ervaren studenten die zich in een bijzondere vraag willen verdiepen of een innerlijk proces willen begrijpen. Een centraal onderwerp vormt het uitgangspunt voor een kabbalistische meditatie.

De bijeenkomsten vinden plaats op zaterdagochtend tussen 10.00 en 12. 30 uur

12 mei 2018
30 juni 2018

27 oktober 2018
08 december 2018

Locatie
Het Brandpunt
Oude Utrechtseweg 4a
3743 KN
Baarn
(5 min. lopen van station Baarn)

Kosten
€ 25, - per bijeenkomst

T: 03554 23239 E: ohm-shalom@hetnet.nl

Aur Tiferet
Onderricht in de Universele Kabbalah
Gila Gerzon
Over Gila
Bijeenkomsten
Aur Tiferet
Therapie
Artikelen
Kabbalah
Publicaties