nieuwe_website002001.gif
Gila (1953) is Nederlands-Israëlisch. Ze heeft kabbalah gestudeerd met Z'ev ben Shimon Halevi en een netwerk voor kabbalah-studie opgezet. Het onderricht in deze groepen sluit aan bij de Toledano School van Kabbalah. Deze kabbalah-lijn heeft haar wortels in de middeleeuwse klassieke kabbalah die zich op haar beurt heeft ontwikkeld uit eerdere joodse mystieke tradities. Haar toenmalige eindformulering is te vinden in het werk van Mozes Cordovero. De Toledano School onderwijst kabbalah in hedendaagse universele termen. De deelnemers aan deze groepen komen uit verschillende culturele en religieuze achtergronden.

Gila begeleidt kabbalah-groepen op verschillende niveaus. Degenen die met kabbalah beginnen kunnen meedoen aan workshops. In Amsterdam worden ieder jaar andere kabbalistische thema’s verdiept. De laatste jaren gingen deze dagen over de intuďtieve ontwikkeling, het verbeteren van het handelen, ychudim-meditaties, liefde, reďncarnatie en transformatie. In 2017 zal het thema ‘inwijding’ zijn. Deze workshops zijn intensief en vragen van de deelnemers ervaring op het gebied van meditatie.

Degenen die hierna willen blijven doorstuderen, kunnen zich aansluiten bij een doorgaande groep in Baarn die eens in de twee weken op dinsdagavond plaatsvindt. Via een steeds diepergaande studie van de levensboom en van de kabbalistische theorie, richten de deelnemers zich op hun zielenthema’s en op het integreren van hun spirituele inzichten in hun leven. Buiten de groep zelf vormen sommige deelnemers kleine studiegroepen waarin ze zich in de voorafgaande lessen verdiepen of hun eigen gebied van interesse volgen. Dit bescheiden maar stabiele kabbalah-netwerk maakt het mogelijk dat studenten, over een langere periode van tijd, diepgaand innerlijk werk verrichten.
Aur Tiferet
Onderricht in de Universele Kabbalah
Gila Gerzon
Over Gila
Bijeenkomsten
Aur Tiferet
Therapie
Artikelen
Kabbalah
Publicaties